This project is read-only.

Projenin ilk checkin gib tarafından yayınlanın ubl 2.1 xsd class döşütürülüp bununla ilgili örnek bir E-fatura ubl oluşturan kısa bir kod eklenmiştir. 

Last edited Feb 15, 2016 at 9:00 AM by mvezir, version 1