This project is read-only.

TR e-Invoice Project

e-fatura ile ilgili bütün projelerde kullanılabilicek açık kaynak bir platform oluşturmak ve bunu herkesin ulaşabileceği bir şekilde yaymak için bu proje açtık. 

Last edited Feb 11, 2016 at 9:02 AM by mvezir, version 2