İletişim için m.vezir@pronic.com.tr den bana ulaşabilirsiniz.

 

Project Description
Turkish e-invoice aka (e-fatura) .net sample applications for developers

/* This project targets best practice applications for e-Invoice application 

   1- ) e-Invoice Creation App

   2- ) e-Invoice Server

   3-) e-Invoice Portal WebClient

 

/* Bu proje e-fatura uygulamaları içen en iyi senaryo uygulamaları yazmayı hedeflemektedir.

   1- ) e-fatura Oluşturma Uygulaması

   2- ) e-fatura Server

   3-) e-fatura Portal Arayüzü

Last edited Apr 6, 2016 at 7:49 AM by mvezir, version 4